Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sağlık turizmi işletmeciliği, dünyada ve Türkiye’de önemli bir sektör olarak istikrarlı büyüyen ve gelişen sektörlerden biridir. Aynı zamanda sağlık turizmi sektörünün büyümesi istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Sağlık turizminden daha fazla pay almak isteyen ülkeler arasında yoğun bir rekabete yol açmıştır.

Bu dinamik ve yoğun rekabet ortamında turizm ürününün çeşitlendirilmesi birçok ülke, bölge veya işletme için önemli bir strateji haline gelmiştir.  Sağlık turizmi insanların sağlıklarını korumak veya sağlıklarını elde etmek için başka yerlere seyahat etmeleri anlamına gelir. Sağlık turizmi, turizmde ürün çeşitlendirme stratejisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Diğer turizm türlerine göre seyahat harcamaları ortalamadan daha yüksekdir. Türkiye’de hızla büyüyen sağlık turizmi devlet tarafından ciddi şekilde teşvik edilerek desteklenmektedir.

Bu gelişmeler çerçevesinde sağlık turizmi işletmeciliği özel bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni, sağlık turizminin verimli yönetimi, hem sağlık sektörü  hem de turizm sektörü uzmanlığını gerektirmesidir.

Danışmanlık verdiğimiz konuları aşağıda sizinle paylaşıyoruz.

Sağlık Turizmi Ekonomisi;

Turizm endüstrisinin ulusal ve uluslararası ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri analiz edilmelidir. Bu sayede işletmecinin sağlık turizminin temel ekonomik sorunlarına ve sorularına cevap verebilecek bilgileri edinmeleri sağlanmalıdır. Bu bağlamda sağlık turizmi ekonomisi ile ilgili temel kavramlar, turizm turizmi talebi, turizm arzı, turizmde pazar türleri ve fiyat oluşumu, sağlık turizminde yabancı sermaye ve çok uluslu işletmelerin rolü ve sağlık (turizm ve kalkınma ilişkisi) turizmi , ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel sonuçları ile Türkiye ekonomisinde turizme yer verilmektedir.

Sağlık Turizmi Pazarlaması;

Amaç , pazarlama temellerini ve pazarlama sürecini, sağlık turizminde pazarlamanın önemini, sağlık turizminde pazarlama programını etkileyen çevresel faktörleri, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, pazar türleri, pazar bölümlendirme, konumlandırma ve hedef anlaşılmalıdır. Pazarlama kavramı, gelişimi, pazarlama ve çevre ilişkisi. Sağlık turizminde pazarlama kavramı, pazar bölümlendirme, stratejik pazarlama planlaması, ürün geliştirme stratejileri, sağlık turizminde pazarlama karmasının uyarlanması, hedef pazarın konumlandırılması ve seçimi, pazarlama karmasının öğrenilmesi.

Temel Bilgi Teknolojileri;

İşletmecinin iş hayatında ihtiyaç duyduğu temel becerileri kazandırmak.

Kısacası bilgisayar başında rahat ve güvenli hareket edebilmek ve bilgisayarlarda karşılaşılan kavramlarla teknolojileri kullanmayı öğrenmek.

Bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

Bunun gibi daha fazla içeriğe blog sayfamızdan erişebilirsiniz.

Bizi facebook instagram twitter ve linkedin hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.